Välkommen till

Kyrkliga Förbundet

– för evangelisk luthersk tro

Tidningen

Kyrka & Folk

Kyrkliga Förbundets

Bokförlag

Kyrkliga Förbundets

Närradio

100 års jubileum

– KYRKLIGA FÖRBUNDET FÖR EVANGELISK LUTHERSK TRO –

Fredag-Lördag 6-7 oktober

Med temat:
MED FÄDERNAS TRO MOT FRAMTIDENS SEGER
GUDS ORD BÄR INTE BOJOR
bjuder Kyrkliga Förbundet in till sitt 100 års jubileum

Dagen är förlagd till Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3, Göteborg.

Anmälan behövs till fredagen på Församlingsfakulteten och lördagen på
LM Engströms gymnasium. Anmäl senast 22/9 till e-post
info@kyrkligaforbundet.se eller telefon 0708-451125


Veckoandakten

Radioandakt inför helgen

Programmet är en andakt på 30 minuter inför den kommande helgen. Går att höra här på hemsidan från torsdagar.

Måndagstimmen

Program från Kyrkliga Förbundet i Växjö

Kyrkliga Förbundet sänder en del måndagar ett entimmes program med predikningar och föredrag.

Reformationspodden

programserie om reformationen

Serien är på 8 program där Tomas Appelqvist samtalar med gäster om reformationens betydelse.

Vår portalparagraf

§1 1. Förbundet har till uppgift att inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska kyrka i denna anda gentemot oberättigade och mot denna anda stridande inflytelser och övergrepp.

2. I detta syfte vill förbundet vidtaga lämpliga åtgärder. Till spridande i vidaste kretsar av ovanstående grundsatser och såsom sammanhållande organ bör i första hand utgivas en periodisk tidskrift.