Välkommen till

Kyrkliga Förbundet

– för evangelisk luthersk tro

Tidningen

Kyrka & Folk

Kyrkliga Förbundets

Bokförlag

Kyrkliga Förbundets

Närradio

Midsommarläger 2023

Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro önskar återigen att samla till midsommarläger för alla åldrar på natursköna Hjortsbergagården utanför Alvesta. Vi möts igen för att uppbyggas av Guds ord och uppmuntras av bröders och systrars gemenskap. Årets huvudtalare är Fredrik Brosché från Göteborg, därutöver medverkar även Gunnar Andersson, Joacim Brandt Erlandsson och Johannes Lyche. 


Vill du göra det möjligt för människor att höra Guds ord förkunnas?

Givartjänsten är ett initiativ från Kyrkliga Förbundet, för att kunna anställa teologer att arbeta för Guds rike på olika sätt inom
Kyrkliga Förbundet och andra närstående organisationer.

Veckoandakten

Radioandakt inför helgen

Programmet är en andakt på 30 minuter inför den kommande helgen. Går att höra här på hemsidan från torsdagar.

Måndagstimmen

Program från Kyrkliga Förbundet i Växjö

Kyrkliga Förbundet sänder en del måndagar ett entimmes program med predikningar och föredrag.

Reformationspodden

programserie om reformationen

Serien är på 8 program där Tomas Appelqvist samtalar med gäster om reformationens betydelse.

Vår portalparagraf

§1 1. Förbundet har till uppgift att inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska kyrka i denna anda gentemot oberättigade och mot denna anda stridande inflytelser och övergrepp.

2. I detta syfte vill förbundet vidtaga lämpliga åtgärder. Till spridande i vidaste kretsar av ovanstående grundsatser och såsom sammanhållande organ bör i första hand utgivas en periodisk tidskrift.