Kyrkliga förbundet vill uppehålla de kristna och de församlingar som tror att vår svenska kyrka ska vara en trogen och bekännande kyrka. I vår tid vill vi också sprida upplevelsen av vad ett sådant evangeliskt-lutherskt kyrkoliv innebär. Samtidigt vill vi att den rest av troende som finns i vår kyrka ska kunna mötas för samtal och gemenskap. Ett antal gånger per år kallar Kyrkliga förbundet till kyrkodagar på olika platser i landet. Där firar vid gudstjänst i ande och sanning och håller föredrag kring angelägna ämnen för att belysa vår kyrkas rika och själavårdande arv samtidigt som vi vill ge en riktpunkt för hur vår kyrka kan resa sig; Gud till ära och människor till frälsning.

Annonsering av kyrkodagar görs i Kyrka & Folk.

Förbundets satsning på kyrkodagar medför också kostnader och att vi är beroende av gåvor. För att stödja denna verksamhet, sätt in en gåva på något av följande konton:

Plusgiro 42282-4
Bankgiro 5086-5559
Var god ange i meddelanderutan att inbetalningen avser kyrkodagar.