Styrelsen:

Jan-Erik Appell, ordf.
Bengt Birgersson, vice ordf.
Anders Svensson
Lars-Göran Brandt
Andreas Karlgren
Henrik Vestergård
Anders Hultgren
Olle Fogelqvist

Kyrka och Folk

Fredrik Sidenvall, redaktör
Gunnar Andersson, redaktionschef
Stefan Nyholm, redigerare

Stefan Pehrsson, prenumerationsansvarig

Redaktionsråd:
Daniel Johansson

??