Till vår verksamhet hör att utse styrelse för Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse (PIBUS). Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro står som huvudman för denna verksamhet. Dock är PIBUS styrelse helt självständig i förhållande till Kyrkliga Förbundet.