2022-01-31 Måndagstimmen Inspelning med Gustaf Adolf Danell predikan på 4 söndagen efter trettondagen 1984. ämne: Den sjunkande Petrus – ett åskådliggörande av det heliga dopet. Program 4 av 5


Kyrkliga Förbundet
Kyrkliga Förbundet
2022-01-31 Måndagstimmen Inspelning med Gustaf Adolf Danell predikan på 4 söndagen efter trettondagen 1984. ämne: Den sjunkande Petrus – ett åskådliggörande av det heliga dopet. Program 4 av 5
/

Lämna ett svar