2022-02-07 Måndagstimmen med en inspelning från Kyndelsmässodagen 1984 med Gustaf Adolf Danell. Inspelningen är gjord i Gamla Hjelmseryd.


Kyrkliga Förbundet
Kyrkliga Förbundet
2022-02-07 Måndagstimmen med en inspelning från Kyndelsmässodagen 1984 med Gustaf Adolf Danell. Inspelningen är gjord i Gamla Hjelmseryd.
/

Lämna ett svar