Kyrkliga förbundet och dess verksamhet är helt beroende av ditt stöd!

Stöd någon av våra verksamheter:

 • Kyrkliga förbundet (huvudkonto)
  Plusgiro 42282-4
  Bankgiro 5086-5559
  Var god ange i meddelanderutan vad inbetalningen avser, exempelvis: kyrkodagar, bokförlaget, huvudkassan, midsommarmöte, närradio etc.
 • Givartjänsten
  Plusgiro 4201035-5
 • Kyrka och folk
  Plusgiro 45055-1
  Bankgiro 514-0629
  Var god ange i meddelanderutan vad inbetalningen avser, exempelvis: prenumeration (följt av person och adress), tidningsmissionen etc.